502 574 852, biuro@konsart.pl facebook

RODO

Informacja dla klientów biura Konsart Nieruchomości w zakresie przetwarzania danych.

Szanowny kliencie, od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej, a więc i w Polsce będą stosowane nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli w skrócie RODO.
Nowe przepisy zapewniają Tobie większą ochronę i kontrolę Twoich danych osobowych. Realizując wyrażone w RODO obowiązki, niniejszym przekazujemy informacje w zgodzie z Art. 13 RODO.


1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych: Twoimi Danymi administruje biuro Konsart Nieruchomości, reprezentowane przez Katarzynę Hołojuch-Pacuk, www.konsart.pl, adres e-mail biuro@konsart.pl. Najlepiej skontaktować się z nami telefonicznie: telefon: +48 502 574 852, wysyłając maila na powyższy adres mailowy albo pismo na adres korespondencyjny 71-297 Szczecin, ul. Gen. Grota Roweckiego 27a/U1.

2. Zgodnie z RODO podajemy skąd mamy Twoje dane osobowe: Twoje dane osobowe mamy, bo podałeś je wyrażając zgodę na ich przetwarzanie .

3. Zgodnie z RODO informujemy o celach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawie przetwarzania, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć, i że cofnięcie zgody nie będzie skutkowało wobec wcześniejszego przetwarzania. Ponadto podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes Administratora w tym możliwość prowadzenia wobec Ciebie marketingu związanego z oferowaniem naszych usług, przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Informujemy, że realizujemy wszystkie Twoje prawa gwarantowane przez RODO: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5. Informujemy, że Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu kiedy nie cofniesz swojej zgody, chyba że będzie istniała inna podstawa przetwarzania.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

- w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust.1f RODO);

- w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail - na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO).

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe nie zostaną ujawnione innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


Z wyrazami szacunku
Katarzyna Hołojuch – Pacuk, lic.zaw. 10272 Konsart Nieruchomości ul. Gen. Grota Roweckiego 27a/U1 71-297 Szczecin

E-mail znajomego (możesz dodać kilka adresów oddzielonych przecinkiem) *

Twój e-mail: *

Dodatkowe informacje:

Przepisz kod captcha

Napisz do nas

Przepisz kod captcha