502 574 852, biuro@konsart.pl facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
Działka pod zabudowę jednorodzinną
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

WYSOKA KAMIEŃSKA,

85 000 | 1556 m2
nr oferty: KNS20206

Nieruchomość niezabudowana w obrębie Wysoka Kamieńska o powierzchni 0,1556 ha. Działka położona jest w miejscowości Wysoka Kamieńska (woj. zachodniopomorskie, powiat Kamieński, gmina Golczewo), na uboczu, w sąsiedztwie lasów i pól uprawnych, 1,3 km do stacji PKP, 6km od drogi od trasy S3/E65 przy rozwidleniu dróg na Międzyzdroje i Kamień Pomorski, 35 minut do Rewala, 35km od lotniska w Goleniowie, 65 km od Szczecina. W okolicy budują się już domy jednorodzinne i w niedalekiej przyszłości mają powstać drogi wewnętrzne utwardzone wykonane przez gminę Golczewo. Dojazd od drogi głównej 400m drogą asfaltową, później 400m drogą utwardzoną. Dostęp do wody w drodze przy działce, skrzynka elektryczna na działce. Możliwe tylko szambo. Piękna okolica lasów liściastych i iglastych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wysoka Kamieńska działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - uchwała nr XXIX/191/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 10 listopada 2005 r. Zasady zagospodarowania terenu: a) udział powierzchni zabudowanej do powierzchni działki - maksimum 10%, b) udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki - minimum 80%, głównie z nasadzeniami drzew i krzewów z przewagą gatunków zimozielonych, c) zabudowa mieszkaniowa - wolnostojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym, o wysokości - do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy, liczonej przy najniżej położonym wejściu do budynku; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu - do 0,6 m, d) zabudowa gospodarcza (garażowa) - wolnostojąca lub dobudowana do budynku - jedna kondygnacja bez podpiwniczenia, o wysokości do 6,0 m od poziomu terenu do kalenicy, liczonej przy najniżej położonym wejściu do budynku; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu - do 0,3 m, e) dachy wysokie, wielospadowe, z dopuszczeniem typu mansardowego; w przypadku realizacji garażu w formie dobudowanej do budynku dopuszcza się przekrycie go stropodachem z wykorzystaniem jako taras dostępny z poziomu poddasza, f) kąty pochylenia połaci dachowych - 25÷45°; przy dachach typu mansardowego pochylenie połaci ściennych - 60÷ 80°, a połaci dachowych - 20÷ 30°; krycie - dachówką lub blachą powlekaną dachówkopodobną lub papą bitumiczną termozgrzewalną, g) szerokości elewacji frontowych - w przedziale 10,0÷25,0 m, h) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach poszczególnych działek w ilościach: minimum 2 miejsca w garażu wbudowanym lub dobudowanym lub wolno stojącym oraz minimum 2 miejsca parkingowe, i) dopuszcza się oddzielenie działek ogrodzeniami trwałymi o wysokości do 2,0 m od poziomu terenu: - wzdłuż dróg typu ozdobnego, z materiałów i o wystroju nawiązujących do tradycji regionalnych; - pomiędzy działkami typu dowolnego - zgodnie z przepisami szczególnymi, j) przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badanie geologiczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia ław fundamentowych.

Działka nad zalewem
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

KAMIEŃ POMORSKI,

7 000 000 | 100000 m2
nr oferty: SCN22667

Do sprzedaży pięknie zlokalizowany teren z bliską odległością od Zalewu Kamieńskiego. Działki budowlane, plan zagospodarowania przewiduje zabudowę mieszkaniowo-usługową, mieszkaniową i usługową, mieszkalnictwo o charakterze willowym i apartamentowym z dopuszczeniem lokalizacji więcej niż 2 mieszkań w budynku, usługi w tym rehabilitacji, turystyki, wypoczynku i rekreacji. Zgodnie z tym zapisem może być realizowane budownictwo hotelowe, pensjonatowe, mieszkalne i apartamentowe. Powierzchnia zabudowy do 20%, wysokość zabudowy od 9 do 19m. Media: gaz ziemny, woda-gminna sieć wodociągowa; ścieki-gminna oczyszczalnia; prąd-sieć elektroenergetyczna; ogrzewanie-indywidualne źródła ciepła, dopuszcza się dogrzewanie poprzez kominki, oraz poprzez systemy grzewcze wykorzystujące wody termalne. Uwaga-na terenie znajdują się jedne z najlepszych w Polsce warunki geotermalne, wg badań PGNiG, jakimi dysponuje właściciel, na głębokości 2000m. temperatura wody wynosi 59-62 stopnie Celsjusza i wzrasta w głąb o 1 stopień co 33 metry, czyli na głębokości 4000m wynosi 120 stopni a więc można produkować prąd elektryczny, który można odsprzedać, jak też wykorzystać do ogrzewania przyszłych hoteli, pensjonatów, Aquaparków. Linia elektryczna 15 kV może służyć do podłączenia przyszłych elektrowni geotermalnych. Można wybudować co najmniej kilka elektrowni o mocy 5 MGW prądu i 5 MGW ciepła każda. Koszt jednego otworu "pod klucz" wynosi około 15-20 mln pln (głębokość 4000m), natomiast zwrot inwestycji w zależności od ilości budowanych elektrowni wynosi od 5 do 3 lat, a uwzględniając dotacje skarbu państwa (nawet do 60% inwestycji), inwestycja zwraca się odpowiednio szybciej. Wyliczenie nie prognozuje podwyżek cen energii elektrycznej, a przy ich wzroście, zysk automatycznie zwiększy się. Dodatkowo ogrzewanie przyszłych hoteli, pensjonatów i Aquaparków odbywałoby się z własnych źródeł ciepła czyli de facto za darmo. Istnieje możliwość zakupu mniejszej powierzchni. Cena netto.

Działka budowlana w otulinie lasu
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

KRZYWICE,

128 760 | 3219 m2
nr oferty: MNI21691

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą działek budowlanych, położonych w miejscowości Krzywice, w otulinie lasu mieszanego, z bardzo dobrym połączeniem z trasą krajową S6 Szczecin-Gdańsk. Czas dojazdu do Goleniowa - jedyne 10 minut. Nowa cena - teraz tylko 40,00 zł/m2 NIERUCHOMOŚĆ BEZ PIEROWOKUPU KOWR !!!! W 2011 roku dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego. To bardzo dobra lokata kapitału na przyszłość !!!! PARAMETRY ZABUDOWY: - zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna - możliwość podpiwniczenia, - dwie kondygnacje - parter + poddasze, - wskaźnik zabudowy do 25%, - kąt nachylenia dachu - 25* - 50*, - wysokość budynku - do 9,50 m, - układ głównej kalenicy - dowolny, - szer. elewacji frontowej - do 17,0 m, - wysokość do okapu - 6,0 m, - wysokość okapu - do 4 0m, - pow. biologicznie czynna - min 20%. W pobliżu znajduje się Obszar Natura 2000 "Ostoja Goleniowska" oraz dwa Rezerwaty Przyrody "Krzywicki Mszar" i "Wrzosiec". Przedmiotowy teren ze względu na lokalizację oraz liczne walory przyrodnicze idealnie nadaje się pod budowę wymarzonego domu, stworzenie stadniny koni, gospodarstwa agroturystycznego itp. Media: - bezpośrednio przy działkach znajduje się  prąd; - woda w odległości ok. 450 m - wydane pozwolenie na budowę sieci wodociągowej; - gaz w odległości ok. 450 od granicy osiedla; - kanalizacja sanitarna - brak sieci, zgoda na szambo lub przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków; Krzywice położone są w gminie Osina, powiat goleniowski, ok. 10 km od Goleniowa, 15 km od Nowogardu, 50 km od Szczecina, 6 km od lotniska Szczecin-Goleniów. Zapraszamy na prezentacje i do składania ofert zakupu !!!

Działki budowlane w Dołujach
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DOŁUJE,

350 000 | 2000 m2
nr oferty: MNI21690

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dwóch działek budowlanych położonych w Dołujach, gm. Dobra przy ul. Kolibra. Działki o łącznej pow. 2000 m2, położone obok siebie, objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - uchwała nr V/35/98 z dnia 28.05.1998 r. - przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Parametry zabudowy: - max. wysokość zabudowy - 1,5 kondygnacji, - wysokość budynku - do 8,0 m do kalenicy, - dachy dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia dachu do 50*, - max. pow. zabudowy - do 15%, - min. dwa miejsca postojowe, - nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi dojazdowej - 5,0 m Dopuszcza się realizację obiektów usługowych nieuciążliwych dla środowiska o wielkości do 10% pow. terenu oraz budynków gospodarczych, garaży, a także zieleni wysokiej i niskiej urządzonej. Działka położona w terenie ograniczonej ochrony archeologicznej (W III) - wymagane zgłoszenie rozpoczęcia robót ziemnych i ustalenie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego. Działka posiada dostęp do drogi prywatnej, gruntowej (w cenie działki udział w drodze). Porośnięta samosiejami. MEDIA - kanalizacjia sanitarna - bezpośrednio przy działce, w drodze dojazdowej, - gaz - bezpośrednio przy działce, w drodze dojazdowej - prąd - w drodze dojazdowej - wodociąg - brak Dołuje położone są ok. 7 km od Dobrej Szczecińskiej oraz 10 km od centrum Szczecina. Zapraszamy na prezentację i do składania ofert zakupu. CENA DO NEGOCJACJI

Teren Inwestycyjny przy Parku Technologicznym ZST
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

STARGARD,

13 748 700 | 323500 m2
nr oferty: GHS20168

Na sprzedaż teren z ogromnym potencjałem inwestycyjnym k. Stargardu Działka składająca się z 3 działek ewidencyjnych o łacznej powierzchni 32,35 ha. Znajduję się na terenie byłego lotniska wojskowego "Kluczewo". Teren zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań oznaczony symbolami : - PS.18b.1 ( ok 50%) - tereny produkcji i składów - TO. 18b. 1 - tereny otwarte, cenne przyrodniczo. Działki na tą chwile zarośnięte krzewami i niskimi drzewami, w przeważającej części teren jest płaski, nieutwardzony. Kształtem tworzą regularny wielobok, dzięki czemu posiadają dobry potencjał podziałowy. Dojazd do działek odbywa się drogą publiczną , utwardzoną asfaltem (ul. Eskadrowa) oraz drogą wewnętrzną nieutwardzoną (odcinek ok 500 metrów, służebność gruntowa) Najbliższa okolica : * 16 km. od Centrum Stargardu * W odległości 8 km działa Regionalny Stargardzki Park Technologii Wyższych, w którym znajdują się takie firmy jak: Bridgestone, Lidl centrum dystrybucyjne, SPG Polska czy Hydroline. * Droga publiczna wyposażona w sieć energetyczną i wodociągową Działki znajdują się na terenie Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Daje to firmom różne dodatkowe możliwości. Poniżej zalety wymienione na stronie internetowej ww. strefy (kssse.pl) "Co może zyskać firma? - ulgę podatkową dla prowadzonej inwestycji - możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji - dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań - dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne - możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej" Wartość gruntu na podstawie Oszacowania Ceny, przez rzeczoznawcę, wykonanego w październiku 2022 roku. Do ceny należy doliczyć podatek VAT. W razie zainteresowania zapraszam do kontaktu.

Stacja paliw - nawet 20% ROI - Drawsko Pomorskie
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

ZARAŃSKO,

7 150 000 | 17540 m2
nr oferty: GAL21068

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana dobrze prosperującą całodobową stacją paliw SHELL, znajdująca się w Zarańsku, gm. Drawsko Pomorskie, zaledwie 450 m od plaży Jeziora Zarańsko. Stacja paliw położona jest na rozwidleniu dwóch dróg wojewódzkich: - 162 w kierunku na Świdwin i Kołobrzeg - 173 w kierunku na Połczyn Zdrój i Szczecinek lub Koszalin, SKŁAD NIERUCHOMOŚCI: 1. Działki o łącznej pow. 1,7540 ha: - 6177 m2 - plac utwardzony pod stację paliw; - 3670 m2 - rozpoczęta budowa sali bankietowej; - 5024 m2 - teren pod kolejną inwestycję np. supermarket - 1968 m2 - teren np. pod dodatkowy parking; - 700 m2 - droga dojazdowa do DW162 MPZP - 5.18 UT/UG "Rezerwa terenu pod zespół obsługi turystycznej (stacje CPN, parkingi, warsztat z częścią mieszkalną, handel, mała gastronomia), pozostawia się swobodę kształtowania zespołu pod warunkiem kompleksowego opracowania koncepcji docelowej zespołu. Zabudowa 1-1,5 k." 2. Budynek o pow. 144 m2, w tym: - sklep z barem BISRO - 61 m2, - trzy WC, - trzy pom. magazynowe, - trzy pom. socjalne, - pom. techniczne. Budynek wybudowany w 2013 r i unowocześniony w 2018 r, wyposażony w klimatyzację, ogrzewanie gazowe, monitoring. Sala sklepowa posiada 2 stanowiska kasowe, BISTRO z ciepłymi przekąskami i kącik kawowy. 3. Myjnia samochodowa dwustanowiskowa o technologii EHRLE Jet Was PLUS, o mocy 12 kW. 4. Trzy wysepki dystrybutorowe pod zadaszeniem o pow. 205 m2, wyposażone obustronnie w szwedzkie dystrybutory paliwowe Dresser Wayne: - dwa dystrybutory ośmiowężowe - ON, ON Bio, Pb95, Pb98, - dystrybutor jednowężowy LPG, - dystrybutor szybki dwuwężowy ON TIR, - odkurzacz, - kompresor. 5. Duży utwardzony parking dla aut osobowych i ciężarowych. 6. Instalacja Fotowoltaiczna - 40 kW (w trakcie realizacji). 7. Zbiornik wody deszczowej o poj. 63 m3. 8. Projekt budowy sali bankietowej z restauracją, pokojami hotelowymi i warsztatem samochodowym o łącznej pow. użytkowej 938 m2. Budowa jest na etapie doprowadzonych przyłączeń i wykonanych fundamentów. Dokumentacja do wglądu podczas prezentacji. INWESTYCJA W LICZBACH: ROI - 15-20% (zwrot całkowity w 5 do 7 lat) Ustabilizowany Cash Flow od 2026 roku pow. 1.000.000 zł Wg operatu szacunkowego WR= 11.438.833 zł Więcej szczegółów udzielę osobiście osobom zainteresowanym tematem inwestycji swojego kapitału. Do zobaczenia!