502 574 852, biuro@konsart.pl facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
Działka pod zabudowę jednorodzinną
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

WYSOKA KAMIEŃSKA,

85 000 | 1556 m2
nr oferty: KNS20206

Nieruchomość niezabudowana w obrębie Wysoka Kamieńska o powierzchni 0,1556 ha. Działka położona jest w miejscowości Wysoka Kamieńska (woj. zachodniopomorskie, powiat Kamieński, gmina Golczewo), na uboczu, w sąsiedztwie lasów i pól uprawnych, rzeczki Wołczenica, 5 minut od drogi od trasy S3/E65 przy rozwidleniu dróg na Międzyzdroje i Kamień Pomorski. W okolicy budują się już domy jednorodzinne i w niedalekiej przyszłości mają powstać drogi wewnętrzne utwardzone wykonane przez gminę Golczewo. Dostęp do wody i energii elektrycznej w drodze. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wysoka Kamieńska działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - uchwała nr XXIX/191/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 10 listopada 2005 r. Zasady zagospodarowania terenu: a) udział powierzchni zabudowanej do powierzchni działki - maksimum 10%, b) udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki - minimum 80%, głównie z nasadzeniami drzew i krzewów z przewagą gatunków zimozielonych, c) zabudowa mieszkaniowa - wolnostojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym, o wysokości - do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy, liczonej przy najniżej położonym wejściu do budynku; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu - do 0,6 m, d) zabudowa gospodarcza (garażowa) - wolnostojąca lub dobudowana do budynku - jedna kondygnacja bez podpiwniczenia, o wysokości do 6,0 m od poziomu terenu do kalenicy, liczonej przy najniżej położonym wejściu do budynku; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu - do 0,3 m, e) dachy wysokie, wielospadowe, z dopuszczeniem typu mansardowego; w przypadku realizacji garażu w formie dobudowanej do budynku dopuszcza się przekrycie go stropodachem z wykorzystaniem jako taras dostępny z poziomu poddasza, f) kąty pochylenia połaci dachowych - 25÷45°; przy dachach typu mansardowego pochylenie połaci ściennych - 60÷ 80°, a połaci dachowych - 20÷ 30°; krycie - dachówką lub blachą powlekaną dachówkopodobną lub papą bitumiczną termozgrzewalną, g) szerokości elewacji frontowych - w przedziale 10,0÷25,0 m, h) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach poszczególnych działek w ilościach: minimum 2 miejsca w garażu wbudowanym lub dobudowanym lub wolno stojącym oraz minimum 2 miejsca parkingowe, i) dopuszcza się oddzielenie działek ogrodzeniami trwałymi o wysokości do 2,0 m od poziomu terenu: - wzdłuż dróg typu ozdobnego, z materiałów i o wystroju nawiązujących do tradycji regionalnych; - pomiędzy działkami typu dowolnego - zgodnie z przepisami szczególnymi, j) przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badanie geologiczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia ław fundamentowych.

działka budowlana w Golczewie
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

GOLCZEWO,

400 000 | 3002 m2
nr oferty: ELT32212

Na sprzedaż działka budowlana z Warunkami Zabudowy o powierzchni 3002m2 położona w Golczewie. Działka położona jest na osiedlu domków jednorodzinnych w bliskiej odległości dwóch jezior Okonim i Szczuczym oraz lasu Wydana decyzja o warunkach zabudowy - budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący z wbudowanym garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Działka posiada media: - prąd Bezpośrednio przy działce skrzynka przyłączeniowa Wydana decyzja na przyłącza: Zaopatrzenie w wodę - ze studni głębinowej Odprowadzenie ścieków sanitarnych - do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków Odprowadzenie wód opadowych - w granicach własnej działki Zaopatrzenie w ciepło - system ogrzewania indywidualnego opalanego paliwem stałym ekologicznym, gazowym, płynnym lub energią elektryczną. Warunki zabudowy: - wskaźnik zabudowy: do 15% powierzchni działki - szerokość elewacji frontowej: od 11,0 do 16,0m - powierzchnia biologicznie czynna: min. 60% powierzchni działki - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: do 5m Geometria dachu: - układ połaci dachowych - dwuspadowy lub wielospadowy - kąt nachylenia połaci głównych dachu: od 30 do 45 stopni - układ kalenicy głównej budynku: równoległy lub prostopadły do linii zabudowy ustalonej od strony drogi wewnętrznej - max. wysokość budynku: do 9m Działka stanowi grunt jako grunty orne o symbolu RIVb Szybki dojazd Kamienia Pomorskiego - ok. 22km, Wolina ok. 28km, Nowogardu ok. 22 km, Szczecina ok. 76km.

Działka inwestycyjna
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

RACIMIERZ,

550 868 | 32404 m2
nr oferty: MNI21621

Przedstawiamy Państwu ofertę sprzedaży kompleksu działek położonych w miejscowości Żarnowo, gm. Stepnica. Położona jest pośród bujnych łąk, w spokojniej i pięknej przyrodniczo okolicy. Teren posiada bardzo duży potencjał INWESTYCYJNY. Z racji powierzchni poszczególnych działek istnieje możliwość dalszego ich podziału. Dodatkowym atutem jest sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej w bliskiej odległości, co ma kluczowe znaczenie przy uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Dojazd do działek bezpośredni drogą gminną ul. Spokojna, o nawierzchni gruntowej. Media: - prąd - w drodze przy działce, ul. Spokojna, - woda - w ul. Spokojnej ok. 625 m od granicy działki, (do czasu wybudowania sieci wodociągowej, zgoda na własne ujęcie wody ) - kanalizacja sanitarna - w ul. Spokojnej ok. 625 m od granicy działki (do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, zgoda na szczelny zbiornik bezodpływowy), - gaz - w ul. Spokojnej ok. 625 m od granicy działki W miejscowości remontowana jest główna droga - ul. Studencka (alternatywna trasa nad morze). Obecnie w Żarnowie notuje się przyrost liczby nowych budynków mieszkalnych. Żarnowo - wieś sołecka, w powiecie goleniowskim, druga co do wielkości w gminie Stepnica, położona na skraju Doliny Dolnej Odry oraz Równiny Goleniowskiej, przy drodze łączącej Stepnicę z Wolinem, ok. 10 km na północ od Stepnicy. We wsi znajduje się szkoła podstawowa, urząd pocztowy, ośrodek zdrowia, kilka sklepów spożywczych i przystanków PKS. W odległości 7 km znajduje się rezerwat przyrody "Czarnocin". Pośrodku wsi znajduje się murowany neogotycki kościół z połowy XIX wieku oraz kamień pamięci ofiar I wojny światowej - mieszkańców Żarnowa. Odległość do Goleniowa - 25 km, Odległość do Stepnicy - 10 km, Odległość do Szczecina - 68 km, ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZAKUPU.