502 574 852, biuro@konsart.pl facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
DZIAŁKA BUDOWLANA w DOBREJ CENIE
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

BIAŁUŃ,

98 210 | 854 m2
nr oferty: MNI21540

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą działki o pow. 854 m2 położonej w miejscowości Białuń, ok. 6 km od Goleniowa. Nieruchomość znajduje się w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na nowo powstającym osiedlu. Dla działki została wydana  decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną. Działka posiada dostęp do drogi prywatnej, utwardzonej płytami jumbo.   PARAMETRY ZABUDOWY: - zabudowa jednorodzinna - parter + poddasze użytkowe lub nieużytkowe, - obowiązując linia zabudowy - 10 m od granicy z działką drogową, - wskaźnik nowej zabudowy do 14%, - kąt nachylenia dachu 30-45 stopni - szerokość elewacji frontowej 17,33 m z tolerancją do 20% - wskaźnik pow. biologicznie czynnej - 50% - wysokość do kalenicy - do 9 m MEDIA: - prąd - w drodze, przy odległości kilkunastu metrów od działki, - kanalizacja - brak - zgoda przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo), - wodociąg - w odległości ok. 200 m, do czasu budowy zgoda na studnię własną, - gaz - w drodze - ok 28 m od działki - możliwość włączenia się do sieci. Dojazd do działki drogą gruntową, częściowo utwardzoną.   ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ i DO SKŁADANIA OFERT ZAKUPU.    

Działka dla dewelopera lub inwestora DWZ 8,2955 ha
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

NOWOGARD,

1 500 000 | 82955 m2
nr oferty: FKT24093

Atrakcyjna oferta 1,5 km od centrum Nowogardu. Działka o powierzchni 82955 m2 możliwość dokupienia jeszcze jednej działki wówczas areał powyżej 11 ha. Miejscowość nad jeziorem, działka przylega do lasu. Wydano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy pod budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych na działkach od 800 do 1200 m2 z wbudowanymi garażami. Wyposażenie oraz podłączenie projektowanej inwestycji do istniejących nowych urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach uzyskanych od administratorów infrastruktury. Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Teren jest w zasięgu obsługi istniejących sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, która jest w stanie zapewnić dostawę prądu i wody oraz odprowadzić ścieki. Porozumienie z Gminą Nowogard, z którego wynika, że właściciel nieruchomości zobowiązał się do wybudowania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wraz z drogą o długości 620 m. W sąsiedztwie zabudowa siedliskowa i domy jednorodzinne. Wydano warunki techniczne przyłączy energii elektrycznej. Inwestor mający zamiar budowy na działkach wybuduje wodociąg i poprowadzi kanalizację na własny koszt i po wybudowaniu przekaże gminie. Budynki wolno stojące do dwóch kondygnacji nadziemnych. Wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%, powierzchnia biologicznie czynna min. 50%, szerokość elewacji frontowej 12 do 18 m, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki do 3,5 m. Geometria dachu: 25 do 45 stopni, wysokość głównej kalenicy do 9 m, układ połaci dachowych dwuspadowy lub wielospadowy, dopuszcza się budowę lukarn i okien połaciowych, kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki dowolny. Teren posiada pośredni dostęp do drogi gminnej, nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolne i nieleśne. Użytki RIVa, RIVb i RV, Ls. Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.