502 574 852, biuro@konsart.pl facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
Działka pod zabudowę jednorodzinną
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

WYSOKA KAMIEŃSKA,

85 000 | 1556 m2
nr oferty: KNS20206

Nieruchomość niezabudowana w obrębie Wysoka Kamieńska o powierzchni 0,1556 ha. Działka położona jest w miejscowości Wysoka Kamieńska (woj. zachodniopomorskie, powiat Kamieński, gmina Golczewo), na uboczu, w sąsiedztwie lasów i pól uprawnych, rzeczki Wołczenica, 5 minut od drogi od trasy S3/E65 przy rozwidleniu dróg na Międzyzdroje i Kamień Pomorski. W okolicy budują się już domy jednorodzinne i w niedalekiej przyszłości mają powstać drogi wewnętrzne utwardzone wykonane przez gminę Golczewo. Dostęp do wody i energii elektrycznej w drodze. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wysoka Kamieńska działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - uchwała nr XXIX/191/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 10 listopada 2005 r. Zasady zagospodarowania terenu: a) udział powierzchni zabudowanej do powierzchni działki - maksimum 10%, b) udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki - minimum 80%, głównie z nasadzeniami drzew i krzewów z przewagą gatunków zimozielonych, c) zabudowa mieszkaniowa - wolnostojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, w tym jedna kondygnacja w poddaszu użytkowym, o wysokości - do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy, liczonej przy najniżej położonym wejściu do budynku; wyniesienie posadzki parteru nad poziom terenu - do 0,6 m, d) zabudowa gospodarcza (garażowa) - wolnostojąca lub dobudowana do budynku - jedna kondygnacja bez podpiwniczenia, o wysokości do 6,0 m od poziomu terenu do kalenicy, liczonej przy najniżej położonym wejściu do budynku; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu - do 0,3 m, e) dachy wysokie, wielospadowe, z dopuszczeniem typu mansardowego; w przypadku realizacji garażu w formie dobudowanej do budynku dopuszcza się przekrycie go stropodachem z wykorzystaniem jako taras dostępny z poziomu poddasza, f) kąty pochylenia połaci dachowych - 25÷45°; przy dachach typu mansardowego pochylenie połaci ściennych - 60÷ 80°, a połaci dachowych - 20÷ 30°; krycie - dachówką lub blachą powlekaną dachówkopodobną lub papą bitumiczną termozgrzewalną, g) szerokości elewacji frontowych - w przedziale 10,0÷25,0 m, h) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach poszczególnych działek w ilościach: minimum 2 miejsca w garażu wbudowanym lub dobudowanym lub wolno stojącym oraz minimum 2 miejsca parkingowe, i) dopuszcza się oddzielenie działek ogrodzeniami trwałymi o wysokości do 2,0 m od poziomu terenu: - wzdłuż dróg typu ozdobnego, z materiałów i o wystroju nawiązujących do tradycji regionalnych; - pomiędzy działkami typu dowolnego - zgodnie z przepisami szczególnymi, j) przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badanie geologiczne gruntu celem ustalenia możliwości i głębokości posadowienia ław fundamentowych.

działka budowlana w Golczewie
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

GOLCZEWO,

400 000 | 3002 m2
nr oferty: ELT32212

Na sprzedaż działka budowlana z Warunkami Zabudowy o powierzchni 3002m2 położona w Golczewie. Działka położona jest na osiedlu domków jednorodzinnych w bliskiej odległości dwóch jezior Okonim i Szczuczym oraz lasu Wydana decyzja o warunkach zabudowy - budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący z wbudowanym garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Działka posiada media: - prąd Bezpośrednio przy działce skrzynka przyłączeniowa Wydana decyzja na przyłącza: Zaopatrzenie w wodę - ze studni głębinowej Odprowadzenie ścieków sanitarnych - do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków Odprowadzenie wód opadowych - w granicach własnej działki Zaopatrzenie w ciepło - system ogrzewania indywidualnego opalanego paliwem stałym ekologicznym, gazowym, płynnym lub energią elektryczną. Warunki zabudowy: - wskaźnik zabudowy: do 15% powierzchni działki - szerokość elewacji frontowej: od 11,0 do 16,0m - powierzchnia biologicznie czynna: min. 60% powierzchni działki - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: do 5m Geometria dachu: - układ połaci dachowych - dwuspadowy lub wielospadowy - kąt nachylenia połaci głównych dachu: od 30 do 45 stopni - układ kalenicy głównej budynku: równoległy lub prostopadły do linii zabudowy ustalonej od strony drogi wewnętrznej - max. wysokość budynku: do 9m Działka stanowi grunt jako grunty orne o symbolu RIVb Szybki dojazd Kamienia Pomorskiego - ok. 22km, Wolina ok. 28km, Nowogardu ok. 22 km, Szczecina ok. 76km.

Działka inwestycyjna
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

RACIMIERZ,

550 868 | 32404 m2
nr oferty: MNI21621

Przedstawiamy Państwu ofertę sprzedaży kompleksu działek położonych w miejscowości Żarnowo, gm. Stepnica. Położona jest pośród bujnych łąk, w spokojniej i pięknej przyrodniczo okolicy. Teren posiada bardzo duży potencjał INWESTYCYJNY. Z racji powierzchni poszczególnych działek istnieje możliwość dalszego ich podziału. Dodatkowym atutem jest sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej w bliskiej odległości, co ma kluczowe znaczenie przy uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Dojazd do działek bezpośredni drogą gminną ul. Spokojna, o nawierzchni gruntowej. Media: - prąd - w drodze przy działce, ul. Spokojna, - woda - w ul. Spokojnej ok. 625 m od granicy działki, (do czasu wybudowania sieci wodociągowej, zgoda na własne ujęcie wody ) - kanalizacja sanitarna - w ul. Spokojnej ok. 625 m od granicy działki (do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, zgoda na szczelny zbiornik bezodpływowy), - gaz - w ul. Spokojnej ok. 625 m od granicy działki W miejscowości remontowana jest główna droga - ul. Studencka (alternatywna trasa nad morze). Obecnie w Żarnowie notuje się przyrost liczby nowych budynków mieszkalnych. Żarnowo - wieś sołecka, w powiecie goleniowskim, druga co do wielkości w gminie Stepnica, położona na skraju Doliny Dolnej Odry oraz Równiny Goleniowskiej, przy drodze łączącej Stepnicę z Wolinem, ok. 10 km na północ od Stepnicy. We wsi znajduje się szkoła podstawowa, urząd pocztowy, ośrodek zdrowia, kilka sklepów spożywczych i przystanków PKS. W odległości 7 km znajduje się rezerwat przyrody "Czarnocin". Pośrodku wsi znajduje się murowany neogotycki kościół z połowy XIX wieku oraz kamień pamięci ofiar I wojny światowej - mieszkańców Żarnowa. Odległość do Goleniowa - 25 km, Odległość do Stepnicy - 10 km, Odległość do Szczecina - 68 km, ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZAKUPU.